सत्य

Verses

Holy Kural #२९१
सत्य म्हणजे काय? जा बोलण्याला दुष्‍टपणाचा थोडा देखील वास नाही, ते खरे सत्य बोलणे.

Tamil Transliteration
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal.

Explanations
Holy Kural #२९२
असत्यातून सत्‌ नि मंगल यांची निर्मिती होणार असले, तर ते सत्यच होय.

Tamil Transliteration
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin.

Explanations
Holy Kural #२९३
जे तुला असत्य म्हणून माहीत आहे, ते सत्य म्हणून कधी मानू नको.

Tamil Transliteration
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum.

Explanations
Holy Kural #२९४
ज्याच्या हृदयात असत्याचा लवले शही नाही, तो सर्वांच्या हृदयाचा सम्राट होतो.

Tamil Transliteration
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan.

Explanations
Holy Kural #२९५
ज्याचे हृदय सत्यावर अधिष्ठित आहे, तो गरिबांना दान देणान्यांहूनही अधिक मोठा आहे; तो खरा तपस्वी.

Tamil Transliteration
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai.

Explanations
Holy Kural #२९६
असत्याशी ओळखही नसणे याहून माणसाची अधिक कीर्ती दुसरी नाही, याहून अधिक मोळाचा अलंकार नाही.

Tamil Transliteration
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum.

Explanations
Holy Kural #२९७
मनुष्य कधीही खोटे बोलला नसेल, तर आणखी इतर सद्‌गुणांची काय जरूरी?

Tamil Transliteration
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #२९८
फण्याने बाहेरची शुद्धी; हृदयाची शुद्धी सत्याने सिद्ध होते.

Tamil Transliteration
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #२९९
जे खरे महात्मे आहेत, ते सत्याच्या प्रकाशालाच प्रकाश मान तात; इतर प्रकाशांना ते मानीत नाहीत.

Tamil Transliteration
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku.

Explanations
Holy Kural #३००
या जगात मी पुष्कळ वस्तू पाहिल्या; परंतु सत्याहून थोर दुसरी वस्तू पाहिली नाही.

Tamil Transliteration
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira.

Explanations
🡱