सद्‌गुणी भार्येचे सुख

Verses

Holy Kural #५१
पतीच्या शक्तीबाहेर जी खर्च करीत नाही, पत्‍नीला आवश्यक असे सारे सद्‍गुण जिच्याजवळ आहेत, तीच संसारात खरीखुरी मदत करू शकेल.

Tamil Transliteration
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai.

Explanations
Holy Kural #५२
पत्‍निधर्मापासून पत्नी च्युत झाली, तर बाकीची सुखे असून नसल्यासारखीच होतात.

Tamil Transliteration
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai
Enaimaatchith Thaayinum Il.

Explanations
Holy Kural #५३
अनुरूप नि योग्य पत्नी असल्यावर कसली आहे वाण? परंतु पत्नीमध्ये योग्यता नि पात्रता नसेल, तर इतर धनसंपदा असून तरी काय उपयोग.

Tamil Transliteration
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen
Illaval Maanaak Katai?.

Explanations
Holy Kural #५४
जर पत्‍नी पातिव्रत्याच्या सामर्थ्याने संपन्न असेल तर तिच्याहून अधिक धीरॊदात्त असे जगात दुसरे काय आहे?

Tamil Transliteration
Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum
Thinmaiun Taakap Perin.

Explanations
Holy Kural #५५
सकाळी उठल्यापासून देवांचीही पूजा न करता जी पतिदेवाची पूजा करू लगते, अशा सतीचे सामर्थ्य पाहा. आकाशातील मेघसुद्धा तिची आज्ञा पळतात.

Tamil Transliteration
Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal
Peyyenap Peyyum Mazhai.

Explanations
Holy Kural #५६
सद्‌गुण नि सत्कीर्ती यांना जपणारी, प्रेमळपणाने पतीची काळजी वाहणारी ती खरी गृहिणी होय

Tamil Transliteration
Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen.

Explanations
Holy Kural #५७
घरात कोंडल्याने काय होणार आहे? स्त्रीचे सद्‌गुण तिच्या सतीत्वाचे उत्कृष्ट रक्षण करतात.

Tamil Transliteration
Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir
Niraikaakkum Kaappe Thalai.

Explanations
Holy Kural #५८
अनुरूप पुत्राला जन्म देणारी ती माता पाहा. अहाहा!
देवलोकी तिला परमोच्च पद मिळत असते.

Tamil Transliteration
Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup
Puththelir Vaazhum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #५९
ज्याच्या घराची अबू गेली, त्याची दशा काय सांगावी? उपहास करणान्यासमोर सिंहाप्रमाणे छाती वर करून, मान वर करून त्याला कधीही चालता येणार नाही.

Tamil Transliteration
Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun
Erupol Peetu Natai.

Explanations
Holy Kural #६०
घरातील परमानंद म्हणजे गृहिणीचे सच्छील आणि घराचे परमभाग्य म्हणजे सत्संतती.

Tamil Transliteration
Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru Adhan
Nankalam Nanmakkat Peru.

Explanations
🡱