सभ्यता

Verses

Holy Kural #९९१
जे मोकळया हातांनी सर्वांना जवळ घेतात, त्याच्याजवळ सभ्यता सहजच असते.

Tamil Transliteration
Enpadhaththaal Eydhal Elidhenpa Yaarmaattum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

Explanations
Holy Kural #९९२
मानवाविषयीची सहानुभूती आणि कुलीनता यांच्यातून सभ्यता जन्माला येते.

Tamil Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

Explanations
Holy Kural #९९३
बाहय चिन्हे मानवांना एक करू शकणार नाहीत; हृदयातील विनयशील सभ्य भावच सर्वांना जोडू शकेल.

Tamil Transliteration
Uruppoththal Makkaloppu Andraal Veruththakka
Panpoththal Oppadhaam Oppu.

Explanations
Holy Kural #९९४
न्यायी, सत्यनिष्‍ठ, परोपकारी, सदाचारी, यांच्या चालीरीतीला जग श्रेष्‍ठ मानते.

Tamil Transliteration
Nayanotu Nandri Purindha Payanutaiyaar
Panpupaa Raattum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #९९५
थट्टेतही उपहासात्मक नि अपमानात्मक शब्द उच्चाराल तरी दुसन्याचे हृदय दुखविले जाते. म्हणून कुलवान मनुष्य शत्रूजवळही सभ्यतेने वागतो.

Tamil Transliteration
Nakaiyullum Innaa Thikazhchchi Pakaiyullum
Panpula Paatarivaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #९९६
चांगल्या चालीरीतींची माणसे जगात आहेत म्हणून जगाचे गाडे सुरळीत चालले आहे. ती नसती तर जगातील सारा सद्‍भाव, सारी प्रेममय माधुरी नष्‍ट झाली असती.

Tamil Transliteration
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man.

Explanations
Holy Kural #९९७
केवळ कुशाग्र असून काय उपयोगी? जर सभ्य चालरीत तुमच्याजवळ नसेल तर तुम्ही केवळ ओंडकेच आहात.

Tamil Transliteration
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #९९८
असभ्यता मानवाला शोभत नाही. अन्यायी अशा वैन्यांजवळही असभ्यपणे वागणे बरे नव्हे.

Tamil Transliteration
Nanpaatraar Aaki Nayamila Seyvaarkkum
Panpaatraar Aadhal Katai.

Explanations
Holy Kural #९९९
ज्यांना हास्य माहीत नाही, त्यांना या विशाल सृष्‍टीत दिवसाही अंधारच आहे.

Tamil Transliteration
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam
Pakalumpaar Pattandru Irul.

Explanations
Holy Kural #१०००
पोरकटाजवळ धन-दौलत म्हणजे न घासलेल्या भांडयातील दुधाप्रमाणे होय.

Tamil Transliteration
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru.

Explanations
🡱