समजून घेणे

Verses

Holy Kural #४२१
अकस्मात येणान्या सर्व भयांपासून संरक्षण करणारे (चिलखत) कवच म्हणजे ज्ञान होय. ज्ञानाचा किल्ला शत्रूला कधीही जिंकता येणार नाही.

Tamil Transliteration
421 Arivatrang Kaakkung Karuvi Seruvaarkkum
Ullazhikka Laakaa Aran.

Explanations
Holy Kural #४२२
तुमच्याजवळ व्यावस्थित ज्ञान असले, सारे नीट पद्धतशीरपणे समजून घेण्याची बुद्धी असली म्हणजे तुमची इंद्रिये वारेमाप भटकणार नाहीत. ती पापापासून दूर राहून मंगलाकडेच वळतील.

Tamil Transliteration
Sendra Itaththaal Selavitaa Theedhoreei
Nandrinpaal Uyppa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #४२३
कोणत्य्यही माणसाच्या उद्‍गारांतील सत्यासत्याचा निवाडा करता येणे म्हणजे खरे शहाणपण.

Tamil Transliteration
Epporul Yaaryaarvaaik Ketpinum Apporul
Meypporul Kaanpa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #४२४
ज्याचे बोलणे समजते आणि दुसन्याच्या बोलण्यातील सूक्ष्म नि गर्भितार्थ ज्याला समजतात, तोच खरोखरचा शहणा.

Tamil Transliteration
Enporula Vaakach Chelachchollith Thaanpirarvaai
Nunporul Kaanpa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #४२५
शहाणा मनुष्य सर्वांना आकर्षितो, सर्वांना वेध लावतो; त्याचा स्वभाव नेहमी शांत असतो; तो संकुचित नसतो, अघळपघळही नसतो. सारे प्रमाणात.

Tamil Transliteration
Ulakam Thazheeiya Thotpam Malardhalum
Koompalum Illa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #४२६
जगाच्या रीतीभातींप्रमाणे आपली चालचलणूक ठेवणे यात शहाणपणाचा भाग आहे.

Tamil Transliteration
Evva Thuraivadhu Ulakam Ulakaththotu
Avva Thuraiva Tharivu.

Explanations
Holy Kural #४२७
शहाणा विचारी मनुष्य पुठे काय होणार ते ओळखतो; मूर्खाला पुढे काही दिसत नाही.

Tamil Transliteration
Arivutaiyaar Aava Tharivaar Arivilaar
Aqdhari Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #४२८
संकटात, धोक्यात एकदम उडी घेणे म्हणजे मूर्खपणा आहे; भीती वाटण्यासारख्या वस्तूविषयी भीती वाटणे, सावध असणे, यात शहणापणाच आहे.

Tamil Transliteration
Anjuva Thanjaamai Pedhaimai Anjuvadhu
Anjal Arivaar Thozhil.

Explanations
Holy Kural #४२९
दूरदृष्‍टीचा मनुष्य योणान्या प्रत्येक प्रसंगासाठी सज्ज असतो.

Tamil Transliteration
Edhiradhaak Kaakkum Arivinaark Killai
Adhira Varuvadhor Noi.

Explanations
Holy Kural #४३०
ज्याच्याजवळ विवेकबुद्धी आहे, त्याच्याजवळ सरे काही आहे; मूर्खाजवळ सारे असून नसल्यासारखेच.

Tamil Transliteration
Arivutaiyaar Ellaa Mutaiyaar Arivilaar
Ennutaiya Renum Ilar.

Explanations
🡱