स्थानपरीक्षा

Verses

Holy Kural #४९१
युद्धाच्या जागेची नीट पाहणी केल्याशिवाय युद्धाची पाळी अणू नकोस.

Tamil Transliteration
Thotangarka Evvinaiyum Ellarka Mutrum
Itanganta Pinal Ladhu.

Explanations
Holy Kural #४९२
सुरक्षित, नीत मान्याची जागा असेल तर सामर्थ्यसंपन्नांचाही फार फायदा होतो.

Tamil Transliteration
Muranserndha Moimpi Navarkkum Aranserndhaam
Aakkam Palavun Tharum.

Explanations
Holy Kural #४९३
युद्धभूमीचे नीट निरीक्षण करून कुशलतेने नि सावधानपूर्वक हालचाल केली तर दुर्बलसुद्धा प्रबलांसमोर टिकाव धरतील; एवढेच नाही, तर त्यांच्यावर विजय मिळवू शकतील.

Tamil Transliteration
Aatraarum Aatri Atupa Itanarindhu
Potraarkan Potrich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #४९४
नीट पाहणी करून दुर्गम अशा स्थळी जर ठाण मांडून राहाल तर शत्रूचे सारे बेत फसतील.

Tamil Transliteration
Enniyaar Ennam Izhappar Itanarindhu
Thunniyaar Thunnich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #४९५
खोल पाण्यात सुसरीचे बळ; ती बाहेर येईल तर शत्रूचे खेळणे होईल.

Tamil Transliteration
Netumpunalul Vellum Mudhalai Atumpunalin
Neengin Adhanaip Pira.

Explanations
Holy Kural #४९६
कितीही भक्कम चाकांचा असला तरी रथ समुद्राच्या पाण्यावरून धडधड जाणार नाही; आणि समुद्रावरून झरझर जाणारे गलबत जमिनीवरून चालणार नाही.

Tamil Transliteration
Katalotaa Kaalval Netundher Katalotum
Naavaayum Otaa Nilaththu.

Explanations
Holy Kural #४९७
जो आधीपासून त्यार आहे, आणि योग्य वेळ येताच तडाखा द्यायची जो वाट पाहात आहे, त्याला स्वतःच्या धैर्याची जोड असली म्हणजे पुरे; अशा राजाला दुसन्या दोस्तांची जरूर नाही.

Tamil Transliteration
Anjaamai Allaal Thunaiventaa Enjaamai
Enni Itaththaal Seyin.

Explanations
Holy Kural #४९८
राजाने जर योग्य असे रणक्षेत्र निवडले तर थोडे सैन्य असूनही तो प्रबळ शत्रूचे सारे खटाटोप व्यर्थ दवडील.

Tamil Transliteration
Sirupataiyaan Sellitam Serin Urupataiyaan
Ookkam Azhindhu Vitum.

Explanations
Holy Kural #४९९
शत्रू जोपर्यत स्वतःच्या जागेत आहे तोपर्यत, मग त्याची ती जागा नीट सुरक्षित जरी नसली किंवा तेथे इतर सोयी जरी नसल्या, तरी त्याचा पराभव करणे कठीण जाते.

Tamil Transliteration
Sirainalanum Seerum Ilareninum Maandhar
Urainilaththotu Ottal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #५००
हजारो भालाइतांना पाहूनही जो गजराज जराही डोला लववीत नाही, तोच दलदलीत फसल्यावर कोल्हायांकडून पराभूत केला जातो.

Tamil Transliteration
Kaalaazh Kalaril Nariyatum Kannanjaa
Velaal Mukaththa Kaliru.

Explanations
🡱