स्नप्‍नस्थितीची स्तुती

Verses

Holy Kural #१२११
प्रियकराचा संदेश घेऊन येणान्या या स्वप्‍नाला मी कोणते बक्षीस देऊ?

Tamil Transliteration
Kaadhalar Thoodhotu Vandha Kanavinukku
Yaadhusey Venkol Virundhu.

Explanations
Holy Kural #१२१२
डोळयांना जर झोपण्याविषयी वळवता आले तर स्वप्‍नात मी एकदम प्रियकराडे उठून जाईन नि अजून मी जिवंत कशी राहिले याची सारी कहाणी सांगेन.

Tamil Transliteration
Kayalunkan Yaanirappath Thunjir Kalandhaarkku
Uyalunmai Saatruven Man.

Explanations
Holy Kural #१२१३
जागेपणी तो दिसत नसला तरी स्वप्‍नात ती त्याला पाहू शकते; आणि म्हणून तर हे प्राण अजून गाहिले आहेत.

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaa Thavaraik Kanavinaal
Kaantalin Unten Uyir.

Explanations
Holy Kural #१२१४
स्वप्‍नात मी सारे प्रेमसुख अनुभवतो; जागृतीर दया दाखवायला तयार नसलेल्या त्या प्रियकराला मझे स्वप्‍न खेचून घेऊन येते.

Tamil Transliteration
Kanavinaan Untaakum Kaamam Nanavinaan
Nalkaarai Naatith Thararku.

Explanations
Holy Kural #१२१५
स्वप्‍नसृष्‍टीत प्रियकर दृष्‍टीसमोर असेपर्यत सारे आनंदमय असते; मग जागृतीत जर तो जवळ असेल तर त्या आनंदाचे वर्णन कसे करता येईल?

Tamil Transliteration
Nanavinaal Kantadhooum Aange Kanavundhaan
Kanta Pozhudhe Inidhu.

Explanations
Holy Kural #१२१६
ही जागृतावस्था नसतीच तर? कारण मग स्वप्‍न भंगले नसरे नि माझा प्रियकर माझ्याजवळून गेला नसता.

Tamil Transliteration
Nanavena Ondrillai Aayin Kanavinaal
Kaadhalar Neengalar Man.

Explanations
Holy Kural #१२१७
मी जागै असता जो माझ्यावर दया करीत नाही, तो निष्‍ठुर स्वप्‍नात तरी का बरे सारखा सारखा येते?

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaak Kotiyaar Kanavanaal
Enemmaip Peezhip Padhu.

Explanations
Holy Kural #१२१८
मी झोपत असताना तो मला मीठी मारतो; परंतु जागी होताच तो चटकन माझ्या हृदयात शिरतो.

Tamil Transliteration
Thunjungaal Tholmelar Aaki Vizhikkungaal
Nenjaththar Aavar Viraindhu.

Explanations
Holy Kural #१२१९
माझा प्रियकर मला भेटतो हे त्यांना माहीत नाही; म्हणून त्याला 'निष्‍ठुर निष्‍ठुर' असे ते म्हणतात. परंतु माझ्या स्वप्‍नात तो मला येऊन भेटतो, हे त्यांना कसे दिसणार?

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaarai Novar Kanavinaal
Kaadhalark Kaanaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #१२२०
तो मला सोडून गेला, असे हे सारे म्हणतात. तो स्वप्‍नात मला भेटतो हे त्यांना माहीत नाही, म्हणून ते असे म्हणत असतील, नाही?

Tamil Transliteration
Nanavinaal Namneeththaar Enpar Kanavinaal
Kaanaarkol Ivvoo Ravar.

Explanations
🡱