स्व-मान

Verses

Holy Kural #९६१
प्राण गेला तरी मानहानी सहन करू नको.

Tamil Transliteration
Indri Amaiyaach Chirappina Aayinum
Kundra Varupa Vital.

Explanations
Holy Kural #९६२
आपल्यामागे आपले विशुद्ध नाव राहावे असे वाटत असेल, तर मोठेपणासाठी म्हणूनही खोटे कर्म करू नको.

Tamil Transliteration
Seerinum Seeralla Seyyaare Seerotu
Peraanmai Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #९६३
वैभवाच्या काळी विनय अंगी असू दे, पडत्या काळात स्वाभिमानधनाला दृढ धरून ठेव.

Tamil Transliteration
Perukkaththu Ventum Panidhal Siriya
Surukkaththu Ventum Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #९६४
ज्यांनी विशुद्ध नाव मिळविले, ते मुंडन केलेल्या डोक्यावरून फेकून दिलेल्या केसांप्रमाणे नीच आहेत.

Tamil Transliteration
Thalaiyin Izhindha Mayiranaiyar Maandhar
Nilaiyin Izhindhak Katai.

Explanations
Holy Kural #९६५
पर्वतासमान धीरगंभीर असणारी माणसे अणूडतकेही दुष्‍कृत्य करतील तर क्षुद्राहून क्षुद्र ती दिसू लागतील.

Tamil Transliteration
Kundrin Anaiyaarum Kundruvar Kundruva
Kundri Anaiya Seyin.

Explanations
Holy Kural #९६६
तुमचा उपहास नि तिरस्कार करणान्या लोकांची खुशामत करून तेज चढत नसते; कीर्ती मिळत नसते. मग का बरे असे करावे?

Tamil Transliteration
Pukazhindraal Puththelnaattu Uyyaadhaal Enmatru
Ikazhvaarpin Sendru Nilai.

Explanations
Holy Kural #९६७
आपला तिरस्कार करणान्यांचे तोंड पाहून जगण्यापेक्षा तत्‍काल मरणे बरे.

Tamil Transliteration
Ottaarpin Sendroruvan Vaazhdhala?n Annilaiye
Kettaan Enappatudhal Nandru.

Explanations
Holy Kural #९६८
स्वाभिमान गमावून कातडी राखू पाहणान्यांना प्रस्न आहे: स्वाभिमानापेक्षा का कातडी मि;आची आहे?

Tamil Transliteration
Marundhomatru Oonompum Vaazhkkai Perundhakaimai
Peetazhiya Vandha Itaththu.

Explanations
Holy Kural #९६९
अंगावरची लोकर जाताच कावरिमा प्राणी प्राणत्याग करतो; त्याप्रमाणे हळुवार हृदयाची काही माणसे आपला स्वाभिमान राखता येत नाही असे दिसताच जीवनाचा सोक्षमोक्ष करतात.

Tamil Transliteration
Mayirneeppin Vaazhaak Kavarimaa Annaar
Uyirneeppar Maanam Varin.

Explanations
Holy Kural #९७०
नाव गमावण्यापेक्षा मरणे बरे, असे म्हणणान्या मानधनांना जगा वंदील त्यांच्या यशोमंदिरात त्यांना पुजील.

Tamil Transliteration
Ilivarin Vaazhaadha Maanam Utaiyaar
Olidhozhudhu Eththum Ulaku.

Explanations
🡱