हृदयाला उद्देशून

Verses

Holy Kural #१२४१
हृदया, माझा न बरा होणारा हा जो रोग, त्याच्यावर तू उपाय नाही का शेघून काढणार? नाही का मला तो सांगणार?

Tamil Transliteration
Ninaiththondru Sollaayo Nenje Enaiththondrum
Evvanoi Theerkkum Marundhu.

Explanations
Holy Kural #१२४२
हे हृदय, शांत राहा. त्याला जर तुझ्याविषयी प्रेम नाही तर तू त्याच्यासाठी वेडयाप्रमाणे का रडतोस?

Tamil Transliteration
Kaadhal Avarilar Aakanee Novadhu
Pedhaimai Vaazhiyen Nenju.

Explanations
Holy Kural #१२४३
हे हृदया येथे बसून त्याला आठवून झुरण्यात काय अर्थ? ज्याने आपणांस दुःख दिले, त्याला आपली आठवणही नाही.

Tamil Transliteration
Irundhulli Enparidhal Nenje Parindhullal
Paidhalnoi Seydhaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #१२४४
हे मना, तू त्याच्याकडे जाणार असलास, तर हे डोळेही जा ना बरोबर घेऊन; त्याला पाहण्याची त्यांना फार उत्कंठा लागली आहे. मला ते भंडावून सोडतात.

Tamil Transliteration
Kannum Kolachcheri Nenje Ivaiyennaith
Thinnum Avarkkaanal Utru.

Explanations
Holy Kural #१२४५
आपण जरी त्याला चिकटून राहिलो तरी तो आपणांस लाथाडतो. हे हृदया, त्याला शत्रू समजून आपण टाकू शकू का?

Tamil Transliteration
Setraar Enakkai Vitalunto Nenjeyaam
Utraal Uraaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #१२४६
हे हृदया, तो प्रियकर लाडिगोडी करण्यात मोठा चतुर आहे; त्याला पाहताच सारी रात्र विसरून, सारी धुसफूस बाजूला ठेवून. तू त्याच्या बाहुपाशात घुसशील. आताचा तुझा हा सारा राग वरपंगी आहे, अशी मला शंका येते.

Tamil Transliteration
Kalandhunarththum Kaadhalark Kantaar Pulandhunaraai
Poikkaaivu Kaaidhien Nenju.

Explanations
Holy Kural #१२४७
मना, प्रेम तरी सोडा किंवा लाज तरी सोघ एकाच वेळी दोन्ही मला सहन नाही होत, बाबा!

Tamil Transliteration
Kaamam Vituondro Naanvitu Nannenje
Yaano Poreniv Virantu.

Explanations
Holy Kural #१२४८
मनात करुणा येऊन तो तुझ्याकडे काही येत नाही. मना, तरी तू सुस्कारे सोडीत बसतोस. तो मुद्दाम तुला सोडून गेला तरीही त्याचा शोध करायला तू उत्सुक आहेस. खरोच, स्वाभिमान ही वस्तूच तुला माहीत नाही.

Tamil Transliteration
Parindhavar Nalkaarendru Engip Pirindhavar
Pinselvaai Pedhaien Nenju.

Explanations
Holy Kural #१२४९
हे हृदया, तो प्रियकर तुझ्यामध्येच वस्ती करून वाहिला आहे, हे तुला माहीत आहे. आता तू कोणाला भेटू इच्छितोस?

Tamil Transliteration
Ullaththaar Kaadha Lavaraal Ullinee
Yaaruzhaich Cheriyen Nenju.

Explanations
Holy Kural #१२५०
जो सोडून गेला त्याला हृदयात खेळविणे म्हणजे आणखी कृश होणे होय.

Tamil Transliteration
Thunnaath Thurandhaarai Nenjaththu Utaiyemaa
Innum Izhaththum Kavin.

Explanations
🡱