हेरखाते

Verses

Holy Kural #५८१
राजनीती आणि हेर हे राजाचे दोन डोळे. त्यांच्या साहाय्याने तो बघतो.

Tamil Transliteration
Otrum Uraisaandra Noolum Ivaiyirantum
Thetrenka Mannavan Kan.

Explanations
Holy Kural #५८२
कोणाला कोणत्या वेळेस कोठे काय झाले ते वेळीच समजून घेणे राजाचे कर्तव्य आहे.

Tamil Transliteration
Ellaarkkum Ellaam Nikazhpavai Egngnaandrum
Vallaridhal Vendhan Thozhil.

Explanations
Holy Kural #५८३
गुप्‍तचरांच्या साहाय्याने आजूबाजूच्या सर्व घडामोडी इत्यांभूतपणे जो राजा समजून घेत नाही, त्याला विजयी होता येणार नाही.

Tamil Transliteration
Otrinaan Otrip Poruldheriyaa Mannavan
Kotrang Kolakkitandhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #५८४
राज्यातील सर्व अधिकान्यांवर; एवढेच नव्हे, तर आप्‍तेष्‍टांवर तसेच शत्रूवरही राजाने हेर ठेवावे.

Tamil Transliteration
Vinaiseyvaar Thamsutram Ventaadhaar Endraangu
Anaivaraiyum Aaraaivadhu Otru.

Explanations
Holy Kural #५८५
ज्याच्या चर्येवरून कोणाला कधी येणार नाही, जो कोणासमोर कधीही गेंधळून जात नाही, जो आपल्या गुप्‍त गोष%टी कधीही प्रकट होऊ देत नाही, असा गुप्‍तचर होण्यास लायक असतो.

Tamil Transliteration
Kataaa Uruvotu Kannanjaadhu Yaantum
Ukaaamai Valladhe Otru.

Explanations
Holy Kural #५८६
हेरांनी साधुसंन्याशांचा वेष घेऊन हिंडावे. संपूर्णपणे शोध करावा. त्यांनी काहीही झाले तरी गुप्‍त गोष्‍ट फोडू नये.

Tamil Transliteration
Thurandhaar Pativaththa Raaki Irandhaaraaindhu
Enseyinum Sorviladhu Otru.

Explanations
Holy Kural #५८७
दुसन्यांची गुपिते काढण्यात जो तरबेज आहे, जो घोटाळा न करता बिनचूक माहिनी आणतो, अशा मनुष्यास गुप्‍त कामावर नेमावे.

Tamil Transliteration
Maraindhavai Ketkavar Raaki Arindhavai
Aiyappaatu Illadhe Otru.

Explanations
Holy Kural #५८८
एका हेराने आणलेली वार्ता दुसन्या हेराने आणलेल्या वार्तेशी ताडून बघावी.

Tamil Transliteration
Otrotrith Thandha Porulaiyum Matrumor
Otrinaal Otrik Kolal.

Explanations
Holy Kural #५८९
एका हेराला त्याच कामी योजिलेल्या दुसन्या हेराची वार्ता असता कामा नये. जेव्हा तीन हेरांची बातमी जुळेल तेव्हा तिच्यावर विश्‍वास ठेवावा.

Tamil Transliteration
Otrer Runaraamai Aalka Utanmoovar
Sotrokka Therap Patum.

Explanations
Holy Kural #५९०
गुप्‍त हेरांवरील अधिकान्यांना उघडपणे बक्षिसे देऊ नयेत. कारण अशाने आपणाच आपले गुपित प्रकट करतो.

Tamil Transliteration
Sirappariya Otrinkan Seyyarka Seyyin
Purappatuththaan Aakum Marai.

Explanations
🡱