అధ్యాయ: 21 - 30

chapter
NoTeluguTamil Transliteration
కరుణArulutaimai
జీవహింసPulaanmaruththal
తపస్సుThavam
బాహ్యవేషముKootaavozhukkam
దొంగతనముKallaamai
సత్యముVaaimai
కోపముVekulaamai
దుష్కృతముInnaaseyyaamai
అహింసKollaamai
౧౦నిత్యముNilaiyaamai
౧౧సన్యాసముThuravu
౧౨తత్త్వార్థముMeyyunardhal
౧౩ఆశAvaavaruththal